Depo pro Dentální Péči
Václav Přikryl

Václav Přikryl

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky používání (dále jen "Podmínky") regulují práva a povinnosti při užívání internetového portálu Depo pro Dentální Péči, který je dostupný na URL adrese www.depodentalcz.cz (dále jen "Web"). Web je vlastnictvím pana Václava Přikryla se sídlem Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen "Provozovatel"). Užívání Webu je povoleno pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Každý uživatel Webu (dále jen "Uživatel") se zavazuje těmito Podmínkami řídit.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel se zavazuje, že při užívání Webu nebude porušovat práva třetích osob, veřejný pořádek a bude dodržovat dobré mravy. Uživatel bere na vědomí, že veškeré obsahové prvky na Webu, jako jsou texty, fotografie, grafika, logo a další grafické či textové materiály, jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Uživatel se zavazuje informace získané z Webu nezneužívat pro komerční účely nebo pro šíření jakékoliv propagace bez vědomí a písemného souhlasu Provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje Uživatelů v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel může zpracovávat jeho osobní údaje za účelem poskytnutí a zlepšení služeb Webu. Ochrana osobních údajů na Webu je podrobněji specifikována v sekci ochrany osobních údajů, kterou Uživatel najde na Webu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky mohou být Provozovatelem kdykoliv změněny nebo doplněny. Uživatel je povinen se pravidelně seznámit s aktuální verzí Podmínek. Pro řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s užíváním Webu, se věcně příslušným stane soud v České republice. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že jakýkoliv dotaz nebo připomínka může být zaslána na elektronickou adresu [email protected]. Kontaktní informace Provozovatele jsou: Václav Přikryl, Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika.

Populární tag : podmínky používání právní informace ochrana údajů web stomatologie


Napsat komentář