Depo pro Dentální Péči
Václav Přikryl

Václav Přikryl

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili vkládáním Vašich osobních údajů do našich rukou. Předkládáme Vám zásady ochrany osobních údajů společnosti Depo pro Dentální Péči, které podrobně vysvětlují, jak s Vašimi údajy nakládáme. Zavázali jsme se chránit Vaše soukromí a zajišťovat, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány transparentně a v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením GDPR. V následujících odstavcích Vám poskytneme rozsáhlé a detailní informace o tom, jakým způsobem jsou Vaše údaje shromažďovány, ukládány, využívány a chráněny.

Principy zpracování osobních údajů

Zásady, kterými se řídíme při zpracování Vašich osobních údajů, jsou následující: Zákonnost, spravedlnost a transparentnost zpracování, omezení účelu zpracování, minimalizace shromažďovaných údajů, přesnost údajů, omezení doby uchování, integrita a důvěrnost při zpracování údajů. Důsledně dodržujeme tyto principy a zavazujeme se, že každé zpracování bude provedeno v souladu s nimi a s existující právní úpravou.

Shromažďování a využití osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, shromažďujeme a zpracováváme různé typy osobních údajů, jako jsou Vaše kontaktní informace, údaje o používání naší stránky, a v případě, že naše služby využíváte, také údaje spojené s poskytovanými službami. Tyto informace vyžadujeme k poskytnutí personalizovaných služeb, ke zlepšení naší webové stránky, pro marketingové účely a především k tomu, abychom se ujistili, že můžeme splnit Vaše požadavky co nejefektivněji.

Úprava a přístup k osobním údajům

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou přístupné a můžete je kdykoliv upravit. Jsme si vědomi práva každého uživatele na přístup k jeho osobním údajům, na jejich opravu, vymazání, či omezení zpracování. Rovněž respektujeme Vaše právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Poskytujeme Vám možnost vykonávání těchto práv snadno a efektivně.

Bezpečnost osobních údajů

Závazek ochrany osobních údajů bereme velmi vážně. Používáme pokročilé technologie a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení. Naše bezpečnostní protokoly jsou pravidelně aktualizovány a pečlivě monitorovány, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň ochrany.

Kontaktní informace

Pro všechny otázky a žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete kontaktovat vlastníka webu, pana Václava Přikryla, na adrese Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Populární tag : ochrana osobních údajů zásady ochrany údajů GDPR soukromí


Napsat komentář