Depo pro Dentální Péči
Václav Přikryl

Václav Přikryl

Základní principy ochrany osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů našich uživatelů se řídíme přísnými zásadami transparentnosti, zákonnosti a spravedlnosti. Respektujeme vaše právo na ochranu vašich osobních údajů a zavazujeme se je chránit prostřednictvím různých technických a organizačních opatření. Každá interakce našeho webu s osobními údaji je prováděna s nejvyšší úrovní pečlivosti a v souladu s platnou legislativou, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů jsou průběžně revidovány, aby reflektovaly aktuální právní a technologické standardy. Za účelem zajištění transparentnosti vám náš web poskytuje podrobné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme, komu je můžeme předávat a jaké máte možnosti ohledně správy vašich údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme

Depo pro Dentální Péči shromažďuje informace, které jsou nezbytné pro poskytování kvalitních služeb a pro zlepšení uživatelské zkušenosti. Druhy údajů, které zpracováváme, mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny pouze na, vaše jméno, kontaktní informace, přihlašovací údaje a další osobní data související se zajištěním našich služeb. Tyto údaje získáváme přímo od vás při registraci na našem webu, při objednávání služeb, při komunikaci s námi či při poskytování zpětné vazby. Detaily o zpracovaných datech jsou vždy poskytnuty transparentně a srozumitelně. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány a uchovávány s náležitou péčí a v souladu s právními předpisy.

Práva subjektů údajů

GDPR poskytuje celou řadu práv týkajících se vašich osobních údajů. Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti jejich zpracování. Abychom vám mohli tyto požadavky co nejefektivněji a nejpohodlněji vyhovět, vytvořili jsme na našem webu jednoduchý proces, prostřednictvím kterého můžete svá práva uplatnit. Na vaši žádost reagujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení.

Kontaktní informace správce

Pro veškeré dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů, uplatnění vašich práv nebo jakékoliv další informace související s tímto tématem se můžete obrátit na správce osobních údajů, pana Václava Přikryla. Kontaktní adresa je Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika a kontaktní emailová adresa je [email protected].

Populární tag : Ochrana údajů GDPR Práva subjektů Osobní údaje


Napsat komentář